pochybnosti

Vnitřní nepřátelé a vnitřní bojovníci

Pokud budete číst duchovní knihu o budování vlastního štěstí, určitě se setkáte s pojmy jako vnitřní nepřátelé a vnitřní bojovníci. Přeloženo do běžného jazyka – nepřátelé jsou naše pochybnosti, zlost, domněnky, nedůvěra, obavy a strach, kdežto vnitřní bojovníci jsou čistota mysli, odvaha, prostota a upřímnost. Rozhodně jsou to oblasti, kterými se při řízení firmy i týmu zabýváme velmi málo, spíše vůbec. Zkusme se však podívat z praktického hlediska na některé z těchto pojmů.

Pochybnosti a domněnky

Pochybnost se stav, kdy máme nedostatek informací nebo chybějící přímou zkušenost s něčím, čemu právě čelíme nebo k čemu máme zaujmout stanovisko. Naše ego si za léta praxe vytvořilo velmi efektivní strategii: nemáme-li kompletní informace, které by do záležitosti vnesly světlo nebo máme-li k dispozici pouze domněnky odvozené od podobných minulých zkušeností,  mysl vytvoří to, čemu říkáme pochybnost. Sami si zkuste vybavit, kolikrát během dne ve vztahu k nějaké záležitosti, k některému kolegovi či zaměstnanci vyjádříme svoji pochybnost: „Pochybuji, že se to může zdařit…, pochybuji, že to dokáže…, pochybuji, že nám to zaplatí…, pochybuji, že by se dal tento termín stihnout…pochybuji, pochybuji, pochybuji….“

Zřejmě mi dáte zapravdu, že naše životy i manažerská praxe je plná pochybností a s tím souvisejících obav, nejistot, zlosti, nedorozumění a nemocných vztahů. Zkuste si představit na malou chvíli, co by se stalo, kdybyste ve svém životě a práci připustili, že jestliže se vám v mysli vynořuje pochybnost, je to jen známka toho, že vám v dané věci chybí více informací nebo přímá zkušenost, že se najednou začínáte pohybovat v oblasti domněnek a minulosti a nikoliv objektivní pravdy a přítomného okamžiku.

Jak by se změnila například vaše komunikace na poradě nebo s podřízeným, kdybyste dokázali přijmout fakt, že vaše manažerské přístupy je třeba očistit o vnitřní nepřátele jako jsou pochybnost a domněnky?

  • Možná byste si dali více času na vyslechnutí druhé strany, takže byste získali mnohem lepší přehled o situaci či záležitosti?
  • Možná byste se naučili v komunikaci klást více otázek, abyste zjistili přesnější stav situace a možných variant řešení?
  • Možná byste v některých případech nechali druhou stranu, ať ukáže, co umí a ponechali byste tomuto „specialistovi“ více důvěry a více autonomie, čímž by se zásadně zvýšila jeho odpovědnost a motivace?
  • Možná byste se přistihli při tom, že pochybnosti, které vyjadřujete druhým, jsou projevem vašich vlastních pochybností o sobě samém v dané oblasti?
  • Možná byste zjistili, že odstraněním pochybností z vaší mysli a komunikace, se najednou kolem vás začínají otevírat nové možnosti práce a zlepšovat celková atmosféra, že jsou lidé více v pohodě a vy trpíte menším stresem a lépe spíte?

Nu, nechceme-li se stát obětí pochybností a domněnek, nezbývá než to zkustit. Doporučuji si udělat malý test, který nazvěme „Denní zkušenost pochybovače“. Na list papíru si v každém dnu zapište čárku pokaždé, když se přistihnete při tom, že jste právě „zapochybovali“ či postavili svoji argumentaci na „domněnku“. Uvidíte, že první dny se to bude rojit čárkami, až vám z toho půjde hlava kolem. Čím více se však na danou skutečnost zaměříte, tím častěji pochybnosti a domněnky budete včas ze svého života a vedení „vylučovat ze hry“. V delším časovém odstupu si začnete všímat toho, že dny, kde máte hodně čárek, jsou plné stresu a neklidu, kdežto dny, které jsou na čárky chudší, jsou naopak těmi, kdy jste si připadli mnohem spokojenější, klidnější, kdy se věci více dařily a lidé vás více těšili.

Garantuji vám, že pokud vyzkoušíte „Denní zkušenost pochybovače“, začnete zažívat mnohem více štěstí kolem sebe. A možná přijdou i nějaké zázraky. Pokud mi napíšete svoji zkušenost s tímto cvičením, které provádím u svých zákazníků, budu velmi ráda. V budoucnu vám ráda přidám nějaké další typy.

Přijde vám to velmi jednoduché, abyste tomu mohli uvěřit? Bohudík, ta nejjednodušší řešení často leží nadosah, ale naše doba nás učí, že co je účinné, musí být složité a drahé. Ale i to je domněnka, kterou je třeba podrobit testem z praxe. Přeji vám hodně šťastných dnů bez pochyb a bez domněnek.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>